duminică, 14 iunie 2009

Misiunea:

Formarea de profesionişti în artele vizuale, capabili de a păstra şi de a cultiva valorile tradiţionale în sculptură, de a sonda structurile arhetipale ale formei, de a asimila specificul noilor limbaje vizuale din sculptura contemporană, prin folosirea soluţiilor tehnice inovatoare.

Conştientizarea mutaţiilor survenite în arta contemporană prin diluarea graniţelor dintre genurile tradiţionale ale acesteia, urmând adaptarea limbajului formei şi volumului către soluţii tot mai permisive direcţionate spaţiului ambiental.

Obiective:

Extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale din cadrul specializării sculptură, prin sondarea în profunzime a conexiunilor conceptuale în relaţie cu diversitatea tematică abordată. Raportul dintre volum şi spaţiu, tradiţional în sculptură, este extins şi pus în valoare fie prin relaţia cu un habitat macrospaţial, fie printr-un spaţiu intim favorizând apropierea de obiect. Focalizarea problematicilor teoretice şi practice cu ajutorul compoziţiilor, concepute ca şi piese de plastică mică sau prin sculpturi de dimensiuni monumentale.

Orientarea pe direcţia antropomorfă justificată de studiul desenului şi al modelajului, alături de orientarea de tip experimental, deshisă multiplelor modalităţi de abordare a materialelor sau/şi a formelor. Accentuarea spaţialităţii formelor, al relaţiei cu aleatoriul, al integrării sau realizării unor obiecte, toate acestea constituind provocări creative şi stimulente pentru studenţi, în a găsi noi forme de expresie plastică cît mai personale sau modalităţi de abordare neconvenţionale, specifice spectrului artelor vizuale contemporane.
sculptura obiectuala, compozitie, instalatie
sculptura monumentala

studiu modelajstudiu desen